ใบรับรอง

Moshi ได้ผ่านระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และการรับรอง BSCI ของสหภาพยุโรป และได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดหาคุณภาพสูงของ MFI, Alibaba และ Global Sources
ผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการรับรองการตรวจสอบคุณภาพ TUV, ROHS, SGS ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันหน้าจอที่เชื่อถือได้มากที่สุดในอุตสาหกรรม

patent 1สิทธิบัตร

Patent สิทธิบัตร

BSCIBSCI

BSCIBSCI

ISO9001ISO9001

BSCI BSCI

MFIMFI

Global Sourcesแหล่งที่มาทั่วโลก

Alibabaอาลีบาบา

TUV TUV

TUV TUV

TUV TUV

BSCITUV

SGS SGS

SGS SGS

ISOISO 9001

ROHS ROHS

ROHS ROHS

ROHS ROHS

ROHS ROHS